Projects

Consolidación e estruturación 2017 GRC GI-1905 Química teórica e computacional (QTEC)

Information

Code: EDU431C 2017/17

Duration:
from 01 January 2017 to 31 December 2020

Involved group member(s)